Välkommen att ta del av de seminarier som togs fram i samband med Operation Kvinnofrids konferens 2020

Operation Kvinnofrids konferens 2020 handlade särskilt om våld mot barn samt våld i ungas relationer. I samband med konferensen producerades flera seminarier med olika teman som nu finns publicerade på…

Fortsätt läsa Välkommen att ta del av de seminarier som togs fram i samband med Operation Kvinnofrids konferens 2020

Program för digital konferens – till minne av Fadime Sahindal

Den 21 januari anordnar Terrafem sin årliga konferens till minne av Fadime Sahindal. I år sker konferensen digitalt och deltagandet är kostnadsfritt. Tid: 08.30 - 16.10. Anmälan görs till info@terrafem.org.…

Fortsätt läsa Program för digital konferens – till minne av Fadime Sahindal

Tack för det här året

"Människan har ett okränkbart värde oavsett könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionalitet. Varje person är unik och äger sin berättelse". Ur UKV:s värdegrund. Gott nytt år och god…

Fortsätt läsa Tack för det här året
Digital konferens till minne av Fadime Sahindal
Image of male fist and female hand showing STOP. Domestic violence concept against women. Black and white photo

Digital konferens till minne av Fadime Sahindal

Terrafem anordnar tillsammans med oss på Unga Kvinnors Värn samt Elektra Stockholm, Flickaplattformen, Roks, Rädda barnen och Somayakvinno- och tjejjour en digital konferens för att tillsammans med ett flertal experter sprida…

Fortsätt läsa Digital konferens till minne av Fadime Sahindal

Höstens hälsoträffar

Vi har temakvällar om kost och hälsa via länk under hösten, med diskussion om bland annat träning och mat. Vår kökspedagog, som har kunskap om dessa teman, håller i våra…

Fortsätt läsa Höstens hälsoträffar

Höstens bokklubb

Vi har träffar via länk- i dessa Corona tider- under hösten.  Vi läser olika intressanta texter inför varje träff och har gemensamma diskussioner. Det är korta texter med utgångspunkt i…

Fortsätt läsa Höstens bokklubb

En vecka fri från våld

Vecka 48, 23–29/11, syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Organisationerna Unizon och MÄN har skapat detta initiativ, med fokus på hur…

Fortsätt läsa En vecka fri från våld

FREDA-utbildning

Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA Två av våra kuratorer har gått Freda-utbildningen, anordnad av Länsstyrelsen.Utbildningen har haft fokus på att ge professionella redskap att utreda våldsutsattas behov…

Fortsätt läsa FREDA-utbildning