websem

Rum för stöd: ett liv fritt från våld

Dela inlägget

Facebook

Den 24 mars 2021 genomförde UKV, tillsammans med Somaya kvinno- och tjejjour och Terrafem, ett webbseminarium för att lansera rapporten och metoden ”Rum för stöd: ett liv fritt från våld”. Rapporten innehåller analyser från intervjuer med utsatta kvinnor, socialsekreterare och personal samt metoden för långsiktigt stöd, ”Rum för stöd: att skapa ett liv fritt från våld” som fokuserar på olika typer av stöd, arbetssätt och bemötande som är särskilt viktiga att beakta när kvinnor utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Östergötland och rapporten finns att läsa i sin helhet nedan.