Öppenvård

Samtal, nätverk och gemenskap

Förutom skyddat boende och skyddade träningslägenheter erbjuder vi öppenvård. Här ingår enskilt stöd av erfarna kuratorer, bearbetande samtal och möjlighet att delta i gruppverksamheter och sammankomster för utökade nätverk, sysselsättning och gemenskap.

Stegen i vår behandling av våldsutsatta unga kvinnor är noga framtagna utifrån den erfarenhet som UKV har av att möta unga kvinnor i kris som utsatts för våld. Syftet är att fortsätta att stärka kvinnornas självbild och motverka isolering och ensamhet.

Samtalsmottagning

öppenvård2

UKV erbjuder bearbetande samtal för kvinnor mellan 18 och 30 år till låg kostnad.

Det kan finnas flera anledningar till att besöka vår samtalsmottagning, till exempel att du känner dig nedstämd, orolig, har negativa livsmönster, relationsproblem, kris eller sorg, eller att du har varit utsatt för hot och/eller våld.

När du är intresserad av bearbetande samtal hos UKV börjar kontakten med en kort intervju på telefon. Om vi inte kan erbjuda tid genast finns en väntelista. Bearbetande samtal inleds med tre orienterande samtal för att gemensamt bestämma vad de bearbetande samtalen ska syfta till.

UKV:s terapeuter har minst steg 1 grundutbildning i psykoterapi och har handledning av legitimerad psykoterapeut.

Stöd- och samtalsgrupper

Vi har flera stöd- och samtalsgrupper, bland annat en som kallas Nike. Det är en stöd- och samtalsgrupp för dig som på ett eller annat sätt har erfarenhet av våld.
Gruppen träffas en kväll i veckan under nio veckor där vi samtalar utifrån olika teman såsom: tillit, relationer, våld, sorg och självkänsla. 

Nike samtalsgrupp är en plats där vi får vara som vi är, vi visar varandra respekt och låter alla komma till tals. Deltagarna i gruppen har tystnadsplikt.

Nike leds av två anställda kuratorer från Unga Kvinnors Värn och det är gratis att delta.

Kontakta oss för att höra om möjligheten att delta. E-post: ukv-info@ukv.se
Telefon: 073-595 05 92, 076-050 05 93.

Nätverk och sammankomster

UKV:s öppenvård erbjuder också:

• individuellt anpassat kvalificerat kontaktmannaskap/kuratorsstöd till kvinnor som inte bor i något av UKV:s boenden

• möjlighet till personligt stöd och rådgivning med kurator kring hushållsekonomi, skriva CV, kontakt med myndigheter, söka bostad, psykosocialt stöd

• möjlighet att delta i temakvällar med föredrag för kunskap, gemenskap, sysselsättning och utökade nätverk

• deltagande i julfirande och andra högtider i gemenskap med ”UKV-familjen”