För ett självständigt liv fritt från våld.

Unga kvinnors värn (UKV) driver ett HVB-hem för unga våldsutsatta kvinnor med ett stort stödbehov. Här arbetar erfarna kuratorer, terapeuter, pedagoger och andra för att ge traumatiserade unga kvinnor både skydd och stöd i en process som syftar till ett självständigt liv utan våld.

UKV erbjuder varje enskild kvinna två kvalificerade kontaktpersoner. Hos oss har dessa en avgörande roll i behandlingen av kvinnorna som kan ha blivit utsatta för hedersrelaterat våld, partnervåld, människohandel/prostitution eller har psykosociala svårigheter.

VÅR PROCESS

Från skyddat boende till julfirande

Vi erbjuder en helhetslösning för skydd, stöd och behandling av unga våldsutsatta kvinnor. I vårt arbete utgår vi alltid från varje individs behov och förutsättningar.

Efter det skyddade boendet är det möjligt för kvinnan att bo själv i skydds- och träningslägenhet, med fortsatt stöd av kuratorer – kvalificerat kontaktmannaskap. 

Kvalificerat kontaktmannaskap är en central del i UKV:s vårdkedja, som vi också erbjuder inom vår öppenvård. Inom öppenvården är det möjligt att delta i bearbetande samtal och i samtalsgrupper.

Dessutom erbjuder vi kvinnor som har bott och behandlats hos oss att delta i sammankomster, till exempel julfirande, som en del av vår “familj”.

Om UKV

Unga Kvinnors Värn är Stockholms första kvinnohus och vi har arbetat med utsatta kvinnor sedan år 1914. 
Vår vision och målsättning är att stärka unga kvinnor till ett självständigt liv fritt från våld och förtryck.

Vi vill möta och stärka unga kvinnor i deras egna existentiella och andliga frågor oavsett religion eller livsåskådning. En utgångspunkt i arbetet här på UKV är att människor har existentiella, andliga och religiösa behov och erfarenheter. 

Vad kvinnor säger om vår verksamhet

"Tack för att ni inte gav upp när jag gjorde det."
Anna
Tidigare boende
"Ni såg min styrka och hjälpte mig att se den. Tack!"
Mila
Tidigare boende
"Tack för att ni aldrig behandlade mig som ett offer."
Mike Sendler
Tidigare boende

Nu krävs handling!

Med anledning av internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor den 25 november 2019 så skrev UKV under ett upprop riktat till bl a justitiedepartementet.

Ge en gåva!

50 procent av UKV:s kostnader täcks av privata gåvomedel från fonder, stiftelser, privatpersoner, församlingskollekter med mera. Vill du vara med och hjälpa till?

Bli volontär!

Som  volontär på UKV kan du  hjälpa oss i köket, vara  läxhjälp till någon av våra boenden eller följa med till läkare. Vi kan ibland behöva råd eller praktisk hjälp inom exempelvis it och juridik. Du får gärna bidra utifrån din profession.

Frågor & Svar

Tar ni emot barn i boendet?

Nej, vi tar inte emot barn. Ej heller kvinnor i aktivt missbruk.

Har ni personal dygnet runt?

Ja, vi har  personal i boendet dygnet runt och kuratorerna är tillgängliga dygnet runt.

Hur bor man på boendet?

Alla kvinnor bor i eget rum. Sedan delar man på gemensamma utrymmen så som kök och vardagsrum.

Får man ha husdjur?

Inte i det skyddade boendet men i vissa av våra skydds- och träningslägenheter.

Hur lång är boendetiden?

I genomsnitt tre månader. Tiden här kan vara från några dagar till flera år.

Vad gör man på boendet?

Om man inte är sysselsatt med studier eller arbete så erbjuder vi schemalagd motion, helgaktiviteter, skapande verksamhet, samtal och en hel del annat.