Aktuella händelser

I Fokus

okategoriserade
ukv ukv

En vecka fri från våld

Vecka 48, 23–29/11, syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Organisationerna Unizon och MÄN har skapat detta

Läs mer »
okategoriserade
ukv ukv

FREDA-utbildning

Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA Två av våra kuratorer har gått Freda-utbildningen, anordnad av Länsstyrelsen.Utbildningen har haft fokus på att ge professionella

Läs mer »
okategoriserade
Malin Svensson

Kvinnor räddar liv i pandemin

Unizon arrangerar ett digitalt seminarium om kvinnorörelsens betydelse under pandemin. Vilka lärdomar kan vi dra hittills och vilka långsiktiga strategier krävs för att pandemins konsekvenser

Läs mer »
okategoriserade
Malin Svensson

Våldsutsatthet och Covid-19

Situationen för våldsutsatta kvinnor riskerar att förvärras i samband med Corona pandemin. Våldsutsatta individers isolering ökar genom samhällets insatser för att motverka smittspridning, vilket kan

Läs mer »