Stöd OSS

Gåvor är viktiga för oss

50 procent av UKV:s kostnader täcks av privata gåvomedel från fonder, stiftelser, privatpersoner, församlingskollekter med mera. Vill du vara med och hjälpa till? Du kan också bidra genom att arbeta som volontär. Läs mer om vår   Insamlingspolicy    och    Placeringspolicy.

 

Ge en gåva

Genom att skänka en penninggåva är du med och bidrar till att unga utsatta kvinnor kan få stöd och hjälp. Liten gåva gör stor skillnad. Gåvor gör vår verksamhet möjlig.

Alla 90-kontoinnehavare granskas av Svensk Insamlingskontroll för att garantera en kontrollerad insamling som följer aktuella lagar och regler. Se vidare www.insamlingskontroll.se

Ett bidrag kan bli till en gåva direkt till kvinnan, t ex:

 • Biobiljetter
 • Presentkort i kläd- eller sportbutik
 • Presentkort i butik med hygienartiklar
 • Julklapp eller påskägg

Autogiro

Bli regelbunden månadsgivare med autogiro. Det innebär att du ger ditt medgivande till att den summa du beslutat att skänka till UKV automatiskt dras från ditt bankkonto varje månad.  Du kan när som helst avbryta tjänsten.

Ladda ner Autogiromedgivande 

Testamente

Skänk en gåva genom testamente och ge en gåva för framtiden. Med en testamentsgåva kan du bidra till en bättre framtid för en ung kvinna i kris.

Kyrkor och församlingar

UKV startade 1914 med två diakonissor från Ersta diakonisällskap och dåvarande Sankt Jakobs församling. Under hela vår verksamma tid har kontakten med församlingarna, främst i Stockholms stift, men också ute i landet, varit ovärderlig.
UKV har fått avgörande stöd från kyrkor och församlingar via kollekter, syföreningar, insamlingar och fondmedel, men också i form av böner, förböner och andra gåvor.

Företag

Företag kan stödja UKV:s arbete genom att

– Skänka ekonomiska bidrag till verksamheten
– Skänka produkter som enskilda kvinnor kan ha glädje av eller som berikar verksamheten
– Rabattera tjänster eller skänka tjänster till verksamheten.

Bland företag och konsulter som på olika sätt har bidragit med resurser märks:

 • Rotaryklubb Kungsholmen Frukost
 • InfoTech RDC
 • Tandläkarmottagningen Min mun
 • Kicks
 • Aco
 • Etebra Communication AB
 • Stockholm Strand Rotaryklubb

Fonder och stiftelser

Genom bidrag från stiftelser och fonder har UKV kunnat finansiera verksamheten genom åren. Idag är ca 50 % av UKV:s kostnader täckta med intäkter från stiftelser, fonder och privata givare.

Bland stiftelser som stöder UKV:s verksamhet genom fondmedel vill vi tacka:

 • Alma Detthows stiftelse
 • Arla Condinu Orden
 • Föreningen Kontakt och gemenskap
 • Gålöstiftelsen
 • Lisen Carlssons Minne
 • Ruth och Richard Julins Stiftelse
 • Samfundet Pro Fide
 • kyrkoherde Nils Henrikssons stiftelse
 • Timmermansorden
 • Roos af Hjelmsäters donationsfond
 • Stiftelsen Bertil Strömberg
 • Stiftelsen Erik Sätherstens hjälpfond
 • Stiftelsen Drottning Sophias Skyddshem
 • Stiftelsen Matteusgården
 • Stiftelsen Mors och Fars Wockatz Minne
 • Stiftelsen Oscar Hirschs Minne och Byggnadsstiftelsen S:t Erik
 • Stiftelsen Lars Hiertas Minne
 • Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
 • Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne
 • Stockholms stift
 • Gustav Vasagården
 • Svenska Frimurarorden
 • S:t Johanneslogen S:t Erik
 • Sällskapet för makarna Malmqvists minne
 • Sällskapet W:6 Stockholmslogen.

Bli volontär eller ambassadör

Som  volontär på UKV kan du  hjälpa oss i köket, vara  läxhjälp till någon av våra boenden eller följa med till läkare, arbetsförmedling eller annat. Du får först  en  introduktion  om  vår verksamhet och vad som gäller för volontärer med sekretess och annat.

Vi kan ibland behöva råd eller praktisk hjälp,  inom t ex juridik, arbetsmarknadsfrågor, IT, kommunikation eller insamling.  Du får gärna bidra utifrån din profession. 
Kontakta oss gärna om du vill veta mer.