trains-4184537_1920

Ett skyddat boende är mer än tak över huvudet

Dela inlägget

Facebook

Antalet placeringar i vårt skyddade boende varierar något varje år. Även placeringstiden varierar, allt från några dagar upp till flera månader beroende på kvinnornas situation och behov.

Under 2020 har vi haft ett färre antal placeringar än vad vi vanligtvis har haft de senaste åren. Det här är något vi på UKV upplever som oroande då mycket tyder på att våldsutsattas situation under den rådande pandemin försämras och att behovet av stöd därmed borde vara större. 

Att bo på ett skyddat boende är mer än tak över huvudet. Det är en möjlighet till både praktiskt och känslomässigt stöd vilket vi vet är av stor betydelse för kvinnornas väg ut ur våldet. Vår övertygelse är därför att UKV behövs och vi kommer fortsätta utveckla vår verksamhet för att kunna ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor.