black-and-white-childhood-children-460032

Coronapandemin ökar risken för våld mot kvinnor och barn

Dela inlägget

Facebook

Jämställdhetsmyndigheten lyfter problematiken kring ökad utsatthet när familjer blir isolerande på grund av Covid-19. Statistik från BRÅ visar en ökning på antalet misshandelsbrott mot kvinnor med 4 % under första halvåret av 2020.

Jämställdhetsmyndigheten lyften även vikten av att undersöka hur kvinnor drabbas av konsekvenserna av pandemin.

Via länken nedan finner ni Jämställdhetsmyndighetens senaste uppdateringar: