Coronapandemin ökar risken för våld mot kvinnor och barn

Jämställdhetsmyndigheten lyfter problematiken kring ökad utsatthet när familjer blir isolerande på grund av Covid-19. Statistik från BRÅ visar en ökning på antalet misshandelsbrott mot kvinnor med 4 % under första…

Fortsätt läsaCoronapandemin ökar risken för våld mot kvinnor och barn