En vecka fri från våld

Vecka 48, 23–29/11, syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Organisationerna Unizon och MÄN har skapat detta initiativ, med fokus på hur…

Fortsätt läsa En vecka fri från våld

FREDA-utbildning

Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA Två av våra kuratorer har gått Freda-utbildningen, anordnad av Länsstyrelsen.Utbildningen har haft fokus på att ge professionella redskap att utreda våldsutsattas behov…

Fortsätt läsa FREDA-utbildning
Kvinnor räddar liv i pandemin
Image of male fist and female hand showing STOP. Domestic violence concept against women. Black and white photo

Kvinnor räddar liv i pandemin

Unizon arrangerar ett digitalt seminarium om kvinnorörelsens betydelse under pandemin. Vilka lärdomar kan vi dra hittills och vilka långsiktiga strategier krävs för att pandemins konsekvenser ska kunna hanteras hållbart? Du…

Fortsätt läsa Kvinnor räddar liv i pandemin

Våldsutsatthet och Covid-19

Situationen för våldsutsatta kvinnor riskerar att förvärras i samband med Corona pandemin. Våldsutsatta individers isolering ökar genom samhällets insatser för att motverka smittspridning, vilket kan försämra möjligheter att få tillgång…

Fortsätt läsa Våldsutsatthet och Covid-19
Strategi för att förebygga och bekämpa våld
group of hands

Strategi för att förebygga och bekämpa våld

Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm har nu tagit fram en gemensam strategi för Stockholms län i syfte att förebygga och bekämpa våld. Effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten…

Fortsätt läsa Strategi för att förebygga och bekämpa våld
Kampen mot mäns våld mot kvinnor – upprop den 25 november
Image of male fist and female hand showing STOP. Domestic violence concept against women. Black and white photo

Kampen mot mäns våld mot kvinnor – upprop den 25 november

Vi, nedanstående undertecknare, kräver att ni ansvariga för lagstiftning och brottsbekämpning omgående vidtar de åtgärder som krävs för att leva upp till regeringens jämställdhetsmål nr 6 (Mäns våld mot kvinnor…

Fortsätt läsa Kampen mot mäns våld mot kvinnor – upprop den 25 november