violence-against-women-1169348_1280

Internationella kvinnodagen. Stå upp mot könsbaserat våld mot kvinnor.

Dela inlägget

Facebook

På den Internationella kvinnodagen den 8e mars uppmärksammas varje år ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Sedan 1978 finns 8e mars med som internationell kvinnodag på FNs lista över högtidsdagar.

I samband med denna högtidsdag uppmärksammar Amnesty International det könsbaserade våldet mot kvinnor och beskriver att ”Våldet mot kvinnor och flickor är en av de mest utbredda kränkningarna av mänskliga rättigheter i världen” (Amnesty International)

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem. För att belysa denna fråga lyfter Amnesty International 5 anledningar till varför det är viktigt att stå upp mot könsbaserat våld mot kvinnor.

Klicka på länken nedan för att läsa mer.

https://www.amnesty.se/aktuellt/5-anledningar-till-varfor-du-maste-sta-upp-mot-konsbaserat-vald-mot-kvinnor/