Vår VERKSAMHET

Med resurser att ta hand om unga kvinnor med stort stödbehov

UKV erbjuder skyddat boende, stöd- och träningslägenheter, terapi och stöd- och samtalsgruppen Nike. Kvalificerat kontaktpersonskap ingår som en central del i UKV:s vårdprocess
Vår målgrupp är unga kvinnor 18-30 år som har varit utsatt för våld och/eller är i behov av psykosocialt stöd. Många av kvinnorna hos oss har en komplex våldsproblematik.  Vi har resurser och kompetens att ta hand om dessa kvinnor och utgår alltid från varje individs särskilda behov och förutsättningar i arbetet. 

Läs mer om varje del av verksamheten nedan.

Vårt skyddade boende är ett HVB-hem med tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och följer Socialstyrelsens kvalitetsledningssystem enligt föreskriften 2011:9. 

Kvalificerat kontaktpersonskap är en central del i vår process. Varje boende får två kuratorer, kontaktpersoner, som hjälper och stöttar kvinnan både praktiskt och psykologiskt.

Vi kan efter det skyddade boendet erbjuda kvinnan ett eget boende i skydds- och träningslägenhet, med fortsatt skydd och stöd genom kontaktperson. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nike är en stöd- och samtalsgrupp för dig som på ett eller annat sätt har erfarenhet av våld. 
Gruppen träffas varje onsdag kväll under nio veckor.

UKV erbjuder terapi för kvinnor mellan 18 och 30 år till låg kostnad. Våra terapeuter har minst steg 1 grundutbildning i psykoterapi och har handledning av legitimerad psykoterapeut.