UKV Terapi

Kvalificerad samtalsterapi

UKV erbjuder terapi för kvinnor mellan 18 och 30 år till låg kostnad.

Det kan finnas flera anledningar till att gå i terapi, till exempel att man känner sig nedstämd, orolig, har negativa livsmönster, relationsproblem, kris eller sorg, eller att man varit utsatt för hot och/eller våld.

När du söker terapi hos UKV börjar kontakten med en kort intervju på telefon och om tid inte kan erbjudas genast finns en väntelista. Terapin inleds med tre orienterande samtal och därefter formulerar kvinna och terapeuten tillsammans vad terapin ska syfta till.

UKV:s terapeuter har minst steg 1 grundutbildning i psykoterapi och har handledning av legitimerad psykoterapeut.

Vill du börja i terapi, ställa frågor eller veta mera för att kunna hänvisa andra? Kontakta föreståndare Johanna Bruno på johanna.bruno@ukv.se.loopiadns.com eller telefonnummer 070-426 70 12.

Vårt skyddade boende är ett HVB-hem med tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och följer Socialstyrelsens kvalitetsledningssystem enligt föreskriften 2011:9. 

Kvalificerat kontaktpersonskap är en central del i vår process. Varje boende får två kuratorer, kontaktpersoner, som hjälper och stöttar kvinnan både praktiskt och psykologiskt.

Vi kan efter det skyddade boendet erbjuda kvinnan ett eget boende i skydds- och träningslägenhet, med fortsatt skydd och stöd genom kontaktperson. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nike är en stöd- och samtalsgrupp för dig som på ett eller annat sätt har erfarenhet av våld. 
Gruppen träffas varje onsdag kväll under nio veckor.

UKV erbjuder terapi för kvinnor mellan 18 och 30 år till låg kostnad. Våra terapeuter har minst steg 1 grundutbildning i psykoterapi och har handledning av legitimerad psykoterapeut.