NIKE samtalsgrupp

Fri samtalsgrupp för våldsutsatta kvinnor

Nike är en stöd- och samtalsgrupp för dig som på ett eller annat sätt har erfarenhet av våld.
Gruppen träffas varje onsdag kväll under nio veckor där vi samtalar utifrån olika teman: tillit, relationer, våld, självförsvar, sorg, härskartekniker och självkänsla. Vi brukar använda oss av olika kreativa inslag.
 

Stöd- och samtalsgruppen Nike är en plats där vi får vara som vi är, vi visar varandra respekt och låter alla komma till tals. Deltagarna i gruppen har tystnadsplikt.

På Unga Kvinnors Värn vill vi stärka kvinnors makt över sina liv. Vi tror på varje människas rätt att leva sitt eget liv oavsett religion, etnicitet, kön eller sexuell läggning. 

Stöd- och samtalsgruppen Nike leds av två anställda kuratorer från Unga Kvinnors Värn och det är gratis att delta.

Du är välkommen att ringa eller maila oss.
E-post: ukv-info@ukv.se
Telefon: 073-595 05 92, 076-050 05 93 

 

Vårt skyddade boende är ett HVB-hem med tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och följer Socialstyrelsens kvalitetsledningssystem enligt föreskriften 2011:9. 

Kvalificerat kontaktpersonskap är en central del i vår process. Varje boende får två kuratorer, kontaktpersoner, som hjälper och stöttar kvinnan både praktiskt och psykologiskt.

Vi kan efter det skyddade boendet erbjuda kvinnan ett eget boende i skydds- och träningslägenhet, med fortsatt skydd och stöd genom kontaktperson.
 

UKV erbjuder öppenvård för kvinnor mellan 18-30 år som utsatts för hot/våld eller kontroll. 

Nike är en stöd- och samtalsgrupp för dig som på ett eller annat sätt har erfarenhet av våld. 
Gruppen träffas varje onsdag kväll under nio veckor.

UKV erbjuder terapi för kvinnor mellan 18 och 30 år till låg kostnad. Våra terapeuter har minst steg 1 grundutbildning i psykoterapi och har handledning av legitimerad psykoterapeut.

NIKE – stöd- och samtalsgrupp

 

Nike är en stöd- och samtalsgrupp för dig som på ett eller annat sätt har erfarenhet av våld. Gruppen träffas varje onsdag kväll under 9 veckor där vi samtalar utifrån olika teman: tillit, relationer, våld, självförsvar, sorg, härskartekniker och självkänsla. Vi brukar använda oss av olika kreativa inslag. 

Stöd- och samtalsgruppen Nike är en plats där vi får vara som vi är, vi visar varandra respekt och låter alla få plats komma till tals. Inom gruppen har vi tystnadsplikt och det är gratis att delta. 

På Unga Kvinnors Värn vill vi stärka kvinnors makt över sina liv. Vi tror på varje människas rätt att leva sitt eget liv oavsett religion, etnicitet, kön eller sexuell läggning. 

Stöd- och samtalsgruppen Nike leds av två anställda kuratorer från Unga Kvinnors Värn och det är gratis att delta.

Du är välkommen att ringa eller maila oss. 

E-post: nike.grupp@telia.com 

Telefon: 073 595 05 92, 076 050 05 93