Skydds- & träningslägenhet

Eget boende med skydd och stöd

Vi kan efter det skyddade boendet erbjuda kvinnan ett eget boende i skydds- och träningslägenhet, med fortsatt skydd och stöd genom kontaktperson
Lägenheterna hyrs ut fullt utrustade via andrahandskontrakt. Det är inte möjligt att ta över kontrakten.
Stödet, som utgår från genomförandeplanen, handlar vanligtvis om stödsamtal, våld- och traumabearbetning, samtal kring säkerhet och skydd, stöd i kontakt med myndigheter, framtida boendeplanering med mera. Målet är att kvinnan ska få ett självständigt liv fritt från våld.

Villkor
För att klara ett boende i skydds- och träningslägenhet bör kvinnan kunna ta hand om matlagning och hemskötsel på en grundläggande nivå. Kvinnans kontaktperson och vår manual Bo-skolan fungerar som stöd för kvinnan. Det är viktigt att kvinnan är motiverad och vill ha kontinuerlig kontakt med sin kontaktperson inför boendet i skydds- och träningslägenhet.

Vad ingår i vårdkostnaden?
• Regelbundna psykosociala stödsamtal och samtal kring säkerhet.
• Praktiskt och psykosocialt stöd kring boendet med hjälp av Bo-skolan.
• Kontaktpersonstid, anpassat efter individuella behov.
• Individuell genomförandeplan med uppföljning
• Journalföring
• Jourtelefon kl 09-23 till personal på UKV
• Möjlighet till att delta i aktivitetsgruppen NIKE i UKV:s regi en gång i veckan
• Möjlighet till att ansöka om terapi inom UKV:s terapiverksamhet.
• Stöd kring att ställa sig i och bibehålla köplats i Stockholms stads bostadskö och andra bostadsköer
• Stöd för att hålla kontinuerlig kontakt med ansvarig handläggare på kommun/SDF och vid behov andra myndigheter .

Vårt skyddade boende är ett HVB-hem med tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och följer Socialstyrelsens kvalitetsledningssystem enligt föreskriften 2011:9. 

Kvalificerat kontaktpersonskap är en central del i vår process. Varje boende får två kuratorer, kontaktpersoner, som hjälper och stöttar kvinnan både praktiskt och psykologiskt.

Vi kan efter det skyddade boendet erbjuda kvinnan ett eget boende i skydds- och träningslägenhet, med fortsatt skydd och stöd genom kontaktperson. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nike är en stöd- och samtalsgrupp för dig som på ett eller annat sätt har erfarenhet av våld. 
Gruppen träffas varje onsdag kväll under nio veckor.

UKV erbjuder terapi för kvinnor mellan 18 och 30 år till låg kostnad. Våra terapeuter har minst steg 1 grundutbildning i psykoterapi och har handledning av legitimerad psykoterapeut.