Rapport – ett rum för stöd

Denna rapport presenterar resultaten från projektet “Stöd till ett fritt liv”, ett samarbete
mellan Somaya kvinno- och tjejjour (Somaya), Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV) och
Terrafem. Projektet har finansierats av Länsstyrelsen i Östergötland. Fokus i projektet har
varit de tre organisationernas stöd till kvinnor som utsatts för våld, särskilt hedersrelaterat
våld och förtryckt, med fokus på långsiktigt stöd.

Våldsutsatta kvinnors erfarenheter på skyddade boendet Unga Kvinnors Värn

För att undersöka våldsutsatta kvinnors erfarenheter på boendet Unga Kvinnors Värn har 213 journaler mellan åren 2009-2014 analyserats med hjälp av kvantitativ innehållsanalys. Syftet med studien var att kartlägga och utvärdera kvinnornas erfarenhet av våld, psykisk och fysisk (o)hälsa, samt kontakten med olika samhällsinstanser, utifrån journaler.