qw2.jpg

En vecka fri från våld

Dela inlägget

Facebook

Vecka 48, 23–29/11, syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Organisationerna Unizon och MÄN har skapat detta initiativ, med fokus på hur våldet kan förebyggas. Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna stödjer detta initiativ.

Under veckan anordnas seminarium, nätverksträffar, föreläsningar, filmvisningar och workshops runt om i landet. Mer information finns på Unizons hemsida. Klicka på denna länk för att komma till dit: https://unizon.se/kalendarium/en-vecka-fri-fan-vald-2020