3-2-1.jpg

FREDA-utbildning

Dela inlägget

Facebook

Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA

Två av våra kuratorer har gått Freda-utbildningen, anordnad av Länsstyrelsen.Utbildningen har haft fokus på att ge professionella redskap att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd samt att genomföra riskbedömning och säkerhetsplanering.

Utbildningen vänder sig bland annat till oss professionella på skyddade boenden som utför socialtjänst på uppdrag, att utreda och bedöma våldsutsattas behov.

Det har varit oerhört lärorikt att gå denna utbildning, med ett innehåll av både teori och praktiska övningar såsom fallbeskrivningar.