girl-2205813_1920

Våldsutsatthet och Covid-19

Dela inlägget

Facebook

Situationen för våldsutsatta kvinnor riskerar att förvärras i samband med Corona pandemin. Våldsutsatta individers isolering ökar genom samhällets insatser för att motverka smittspridning, vilket kan försämra möjligheter att få tillgång till insatser och stöd.

Regeringen har lämnat ett uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten för att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för kommuner. Syftet med uppdraget är att underlätta för kommuner att sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Viktigt att följa hur uppdraget fortskrider och vilket stöd kommuner kan få. Länk till Jämställdhetsmyndigheten med mer information nedan:

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis&utm_campaign=nyhetsbrev_200630&utm_medium=email&utm_source=apsis