group of hands

Strategi för att förebygga och bekämpa våld

Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm har nu tagit fram en gemensam strategi för Stockholms län i syfte att förebygga och bekämpa våld. Effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet ska förhoppningsvis förbättras genom den här nya strategin- så att alla individer kan leva fritt från våld – oavsett könsidentitet och sexuell läggning.

Handlingsplanen berör våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel för sexuella ändamål, prostitution, sexuellt våld oberoende relation. Länk till strategin nedan:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2019/handlingsplan-till-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-vald-i-stockholms-lan—handlingsplan-2020-2022.html

Lämna ett svar

Stäng meny