group of hands

Strategi för att förebygga och bekämpa våld

Dela inlägget

Facebook

Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm har nu tagit fram en gemensam strategi för Stockholms län i syfte att förebygga och bekämpa våld. Effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet ska förhoppningsvis förbättras genom den här nya strategin- så att alla individer kan leva fritt från våld – oavsett könsidentitet och sexuell läggning.

Handlingsplanen berör våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel för sexuella ändamål, prostitution, sexuellt våld oberoende relation. Länk till strategin nedan:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2019/handlingsplan-till-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-vald-i-stockholms-lan—handlingsplan-2020-2022.html