qw3.jpg

Kartläggning av skyddade boenden i Sverige

Dela inlägget

Facebook

Nu finns en kartläggning av skyddade boenden i Sverige som Socialstyrelsen har tagit fram. I rapporten kan man ta del av antalet skyddande boenden i landet men även information kring kvalitet, antal platser, personalbemanning och finansiering. Viktig information om kvaliteten på boendena med fokus på trygghet och säkerhet!

Länk till rapporten:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6817.pdf