Personal

Verksamhetschef
Åsa Grimlund Milltoft, socionom och diakon med erfarenhet från bl.a. församlingsdiakoni och socialtjänsten.

Föreståndare
Johanna Bruno, socionom med flerårig erfarenhet inom arbete med våld i nära relationer. Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1.

Behandlande personal
Åtta kuratorer med uppgift att utföra omvårdnad, kris- och traumabearbetning och vara praktiskt stöd för de boende kvinnorna. Alla har minst 3-årig akademisk utbildning, socionom eller beteendevetenskap, varav en har grundutbildning i psykoterapi, steg 1.

Pedagoger
En kökspedagog med uppgift att ansvara för pedagogiskt kök och kunskap om hem och hushåll. En hantverkspedagog med uppgift att ansvara för alternativ dagsysselsättning och skapande verksamhet. Hantverkspedagogen har eftergymnasial utbildning inom konst.

Styrelse

Styrelsen består av sex ledamöter varav en ledamot representerar Stockholms Domkyrkoförsamling och en ledamot Ersta Diakoni.
Styrelsen sammanträder 8–9 gånger per år.

 Styrelsens sammansättning:
Kerstin Billinger, styrelseordförande
Pensionerad kyrkoherde

Inga-May Petersson, styrelseledamot
Diakon och arbetar som fängelsediakon, representerar Ersta diakoni i styrelsen

Marie Tullgren, styrelseledamot
Pensionerad ekonomi- och donationsfondsansvarig i Stockholms domkyrkoförsamling

Ewa Samuelsson, styrelseledamot
Lärare och f d kommunpolitiker

Per Egon Johansson, styrelseledamot
Politiker och företagare

Hjördis Mellberg, styrelseledamot
pensionerad f.d. chef inom landsting och kommun

Styrelsens uppgifter är fastställda i styrdokumentet Styrelsens arbetsordning