Miljöarbete

Vi tror på att naturen, skapelsen och människan är ett. Unga Kvinnors Värns värdegrund tar sitt avstamp i FNs deklaration om mänskliga rättigheter som klargör människans okränkbara värde. Därför har jordens naturresurser ett lika okränkbart värde att värna om som människan. Unga Kvinnors Värn vill verka för en medveten hushållning av miljön och arbetar därför medvetet med förbättringar mot en miljömässig medvetenhet och ett hållbart samhälle.

Vi strävar efter att i möjligaste mån handla med miljömärkta, etiskt märkta och rättvisemärkta varor. Vi källsorterar för att i möjligaste mån återvinna överblivet till det naturliga kretsloppet. Vi strävar efter att hushålla med energiprodukter för att minimera förbrukningen av naturens resurser.