Kyrkor och församlingar

UKV startade 1914 med två diakonissor från Ersta diakonisällskap och dåvarande Sankt Jakobs församling. Under hela vår verksamma tid har vi fått avgörande stöd från kyrkor och församlingar via kollekter, syföreningar, insamlingar och fondmedel, men också i form av böner, förböner och andra gåvor.