UKV grundas

UKV har arbetat med kvinnor som befunnit sig i kris i över 100 år. Arbetet på UKV har kontinuerligt anpassats efter de behov som uppstått i samhället när det gäller utsatta kvinnors situation. UKV grundades år 1914 av Jacobs församling i samarbete med Ersta Diakonisällskap och var då Stockholms första så kallade kvinnohus. I början av 1900-talet var många kvinnor i Stockholms innerstad väldigt utsatta på grund av prostitution, fattigdom, sjukdom och arbetslöshet, och behovet av insatser för dessa kvinnor var stort.

Till en början gick UKV:s personal ut på nattvandringar, sökte upp kvinnorna och erbjöd tillfälligt boende för dem i nöd – ett arbete som fortgick ända fram till 1970-talet. Verksamheten finansierades till en början helt av frivilliga gåvor och utfördes av diakonissor från Ersta som vid denna tid både arbetade och bodde på UKV. Under 1960-talet öppnade UKV sina dörrar för kvinnor med olika typ av behov, även kvinnor med tungt missbruk och kvinnor med barn. Hjälpsökande kvinnor kom till UKV för att vila och äta, och många mådde mycket dåligt både fysiskt och psykiskt

Kvinnofridsfrågor uppmärksammas i den offentliga debatten

Under 1970-talet började kvinnorörelsen inrikta sig på frågor gällande mäns våld mot kvinnor, kvinnors sexualitet och kroppsliga integritet. Kvinnorörelsen började vid denna tid definiera våldet som ett socialt och strukturellt problem, och som en del av manlighetskonstruktionen. Tonvikt lades även vid att våldet handlade om maktrelationer, och att motverka våld såg kvinnorörelsen som en högst politisk fråga.

Under 197o- och 80-talet uppmärksammades misshandlade kvinnors situation inom den offentliga debatten i Sverige. UKV hade vid denna tid varit verksamma under flera decennier och stöttat utsatta kvinnor, men blev nu en del av rörelsen som började definiera mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem. Idén om ett boende som tog hänsyn till kvinnornas behov av skydd och säkerhet blev under denna tid en central funktion i UKV:s verksamhet.

I mitten av 1990-talet började media uppmärksamma hedersrelaterat våld genom att unga kvinnor utsattes för dödshot och mordförsök av nära anhöriga. UKV började då ta emot unga kvinnor som behövde skydd och stöd på grund av hedersrelaterad problematik, vilket fortfarande utgör en stor del av arbetet på UKV. I början av 2000-talet tog UKV emot de första kvinnorna utsatta för sexuell människohandel. Sedan dess har UKV engagerat sig i frågor kring sexuell människohandel och deltar i flera internationella nätverk där man delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter från det direkta arbetet med denna målgrupp.