Fonder och stiftelser

Genom bidrag från stiftelser och fonder har UKV kunnat finansiera verksamheten genom åren. Idag är ca 50 % av UKV:s kostnader täckta med intäkter från stiftelser, fonder och privata givare.

Bland stiftelser som stöder UKV:s verksamhet genom fondmedel vill vi tacka:

Stiftelsen Govenii minne

Stiftelsen Drottning Sophias skyddshem

Makarna Malmqvists minne

Timmermansorden

Stiftelsen Bertil Strömberg

Stiftelsen Mors och Fars Wockatz minne

Gålöstiftelsen

Kungliga Patriotiska Sällskapet

Sankt Johanneslogen- Sankt Erik

Stiftelsen Lars Hiertas minne

Byggnadsstiftelsen St Erik / Oscar Hirsch minne

Stiftelsen Hjälpfonden

Samfundet Pro Fide

Stiftelsen Gustaf Vasagården

Stiftelsen Matteusgården

Alma Detthows stiftelse

Magnus Bergvalls stiftelse
Rotaryklubbar i Stockholm